Grond-, weg- en waterbouw

Grond-, weg- en waterbouw

Op het gebied van GWW is Schaal Ingenieurs werkzaam ten behoeve van diverse overheden, bedrijven, coöperaties en particulieren. Door diverse externe veranderingen, als het zakken van grondwaterpeil, zwaar transport, bestaat er de mogelijkheid dat bijvoorbeeld kunstwerken, wegen, rioleringen aangetast worden. En niet meer voldoen aan de geldende normen. Schaal Ingenieurs kan een advies en ontwerp maken voor renovatie en of vervanging. Uiteraard kan onze expertise ook in gezet worden bij nieuw te realiseren projecten.

Water- en wegenbouwkundige specialiteiten

Het ontwerpen en berekenen van onder andere:

  • Waterleidingen
  • Brandblusleidingen
  • Rioleringen
  • Wegen
  • Bruggen
  • Kademuren

 

Dit is mogelijk voor alle soorten materialen. Schaal Ingenieurs adviseert en ondersteunt van ontwerp tot oplevering. Benieuwd wat onze ervaring is op dit gebied? Bekijk dan onze verschillende projecten.