Nepocon

Nieuwe stap voor de toekomst

Schaal Ingenieurs en Nepocon samen verder

Nepocon blijft in beweging. Met de overname van Schaal Ingenieurs uit Schiedam geven we onze ambitie om regionaal aanwezig te zijn optimaal vorm. Door het samenvoegen van deze twee bedrijven zetten we een belangrijke stap voor de toekomst. Een toekomst waarin we richting een landelijke aanwezigheid van onze diensten gaan; het bieden van slimme oplossingen voor civieltechnische, bouw- en waterbouwkundige constructies.

Synergie
Verder ligt de focus vooral op elkaar versterken. Er ontstaat bijvoorbeeld een uitbreiding van het team met vakprofessionals, met meer flexibiliteit en het delen van expertises als meerwaarde. Met name de kennis op het gebied van funderingsherstel en bouwkundige constructies wordt hiermee in huis gehaald. Bovendien blijven we regionaal betrokken, door ons dicht bij onze opdrachtgevers te (blijven) vestigen.

Frank Tijhuis (directeur-eigenaar Nepocon): “Als klantgerichte organisatie met een eigentijdse manier van werken, past Schaal Ingenieurs bij de bedrijfscultuur van Nepocon. Ook ontstaat er door deze overname een breder palet aan diensten. Maar bovenal geeft dit ons de mogelijkheid om dichter bij onze klanten in West-Nederland te zijn. Bij Nepocon zetten we sterk in op regionale aanwezigheid, zodat we in staat zijn om persoonlijke relaties op te bouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met ons gezamenlijke team verder invulling gaan geven aan onze ambities.”

Stap voorwaarts
Schaal Ingenieurs is specialist in civiele constructies en funderingsherstel. Met kernwaarden als nauwkeurig, solide en daadkrachtig weet Schaal Ingenieurs al meer dan zestig jaar de markt vakkundig te bedienen. Door deze samenwerking maken we niet alleen groei mogelijk, maar zetten we ook een mooie stap voorwaarts door het delen van kennis en de ontwikkeling op het gebied van digitalisering/automatisering.

Peter Voogt (directeur Schaal Ingenieurs): “De individuele ambities van Nepocon en Schaal Ingenieurs sluiten naadloos op elkaar aan. Door de bundeling van krachten creëren wij één team en ontstaat er een werkomgeving waar professionals zich sneller en breder ontwikkelen. Met als resultaat een centrale plek waar vanuit we opdrachtgevers landelijk met een breder pakket kunnen ontzorgen. Dat noemen we ‘Constructief bouwen aan de toekomst’.”

De komende maanden blijft de naam Schaal Ingenieurs nog bestaan. Via een zorgvuldig integratieproces wordt deze volgend jaar gewijzigd in Nepocon.

—-

Eerder dit jaar is Nepocon versterkt met Akerveld Engineering en heeft daarmee een expert in huis op het gebied van staalbouw. Voor complexe beweegbare staalconstructies als bruggen, sluizen en industriële machines kan Akerveld Engineering zowel de staalconstructie als het bewegingswerk volledig engineeren en samenbrengen tot één model. De diensten van Akerveld Engineering vormen een mooie aanvulling op de dienstverlening van Nepocon en nu dus ook Schaal Ingenieurs.