Bouw- en woonrijp maken woningbouwlocatie Buitenom

Opdrachtgever

KUIPERS INFRA BV Strijen

Locatie

Piershil

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Het belang van de opdrachtgever is om zo efficiënt en kostenbewust mogelijk te werk te gaan, de omgeving is in de voorbereiding meegenomen. Schaal Ingenieurs Buitenruimte heeft een maatwerk Plan van Aanpak opgesteld voor de opdrachtgever om de juiste keuzes te maken. 

De ontwikkelingsfase van het project is afgerond, er zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeld. Het project dient nu bouw- en woningrijp gemaakt te worden. Door Schaal Ingenieurs Buitenruimte is de voorbelasting technisch voorbereid, het ontwerp zowel boven- als ondergronds nader uitgewerkt, een rioolberekening opgesteld en details voor steigers bij woningen uitgewerkt. 

In de gemeente Korendijk kern Piershil is een uitbreiding aan de oost(zuid)zijde van het bestaande dorp voorzien in een lage dichtheid. De begrenzing van de uitbreiding wordt gevormd door het Klaasgat, de oude Piershilseweg, de begraafplaats en het Buitenom. Hier wordt een woningbouwlocatie ontwikkeld. 

Er is door Schaal Ingenieurs Buitenruimte een werkomschrijving (RAW) en een kostenraming opgesteld. Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s) uitgevoerd. 

Bijzonderheden project

 • Handboek Openbare Ruimte en duurzaamheid
 • Begraafplaats aangrenzend (afwatering)
 • DTM-meting met foto’s en coördinaten (monitoring voorbelasting)
 • Onderzoeken en implementatie
 • Geotechnisch advies en onderzoek zetting
 • Watercompensatie en eisen Waterschap Hollandse Delta
 • Vergunningen afstemming van contract en werkzaamheden aannemer
 • Koppelduiker
 • Ondergrondse afvalcontainers en opstelplaatsen
 • Openbare verlichting
 • Groeninrichting
 • Ondersteuning projectleiding
 • Intensieve en proactieve samenwerking

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress