Herinrichting fietsstraat Cornelis Joosstraat

Opdrachtgever

Gemeente Breda

Locatie

Breda

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Het doel is te komen tot een overeenkomst voor het opstellen van:

 • Een definitief ontwerp inclusief dwarsprofielen (concept en definitief)
 • Een bestek conform RAW-systematiek inclusief tekeningen, V&G plan ontwerpfase, bestekbegroting en bijbehorende werkzaamheden.

In de wijk Geeren Zuid in Breda ligt de Cornelis Joosstraat. De parallelweg is een straat met een 30 km/zone en een eenrichtingsverkeer gelegen tussen de Alard Duhamelstraat en de Claas Persoonstraat. Het autoverkeer op de parallelweg is alleen bestemmingsverkeer. Dagelijks maken er meer dan 700 fietsers gebruik van deze parallelweg, per etmaal zijn er maar 150 motorvoertuigen. De fietsverbinding tussen de Kapittelweg en de Groenendijk richting de Terheijdenseweg ontbreekt. Door van de parallelweg van de Cornelis Joosstraat een fietsstraat te maken is de fietsverbinding compleet. In de structuurvisie geeft gemeente Breda onder andere aan dat er ingezet wordt op het verhogen van het aandeel fietsverkeer in de stad. Beheer is voornemens de verharding te vervangen op deze weg, dit biedt kansen om mee te liften door de weg (visueel) te versmallen en om te vormen tot fietsstraat. 

Bijzonderheden project

Drukke doorgaande weg met:

 • Een busverbinding
 • Doorgaande fietsstraat
 • Toegangsweg verzorgingstehuis
 • Diep riolering, meer dan drie meter diep
 • Kabels en leidingen
 • Logistiek en omgevingsmanagement

 

De ‘stap-voor-stap’ aanpak van Schaal Ingenieurs Buitenruimte verzorgt:

 • Coördinatie kabels en leidingen
 • Opstellen van kostenraming
 • Opstellen RAW-contract volgens de standaard Breda voor het werk
 • Aanleg tijdelijke voorzieningen
 • Ondersteuning aanbesteding (input) via Negometrix
 • Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek
 • Afstemming met afdeling BOR (beheertoets) als toekomstig beheerder

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

RDM

RDM Brug

Om de ontsluiting van de RDM Campus te creëren is er een brug over de Heysehaven noodzakelijk. IPV delft heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, een mooie en technisch...
Bekijk project >