Herinrichting speelpolder buitenland

Opdrachtgever

Gemeente Zwijndrecht

Locatie

Heerjansdam

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Er is een Plan van Aanpak opgesteld voor dit project om een juiste keuze te maken in de voorbereiding en uitvoering.

Polder Buitenland wordt deels opnieuw ingericht deels met recreatieve voorzieningen. In het inrichtingsplan is weergegeven welke delen de herinrichting betreft. Het project ligt in de kern Heerjansdam en kenmerkt zich momenteel als poldergebied. In fase één worden de punt en de parkeerplaats langs de Randweg als eerste voorbereid. Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de bomen op deze locatie. Schaal Ingenieurs Buitenruimte is verantwoordelijk geweest voor de technische, civieltechnische en cultuurtechnische engineering van dit mooie project. Aan de hand van een concept Voorlopig Ontwerp is er door Schaal Ingenieurs Buitenruimte een Definitief Ontwerp en een RAW-bestek gemaakt en vrijgegeven. 

Schaal Ingenieurs Buitenruimte heeft de werkzaamheden op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. De herinrichting is de moeite waard om, samen met uw kinderen, eens te bekijken. 

No items were found matching your selection.

Bijzonderheden project

  • Input van historische gegevens
  • Kabels en leidingen (rioolpersleiding)
  • Onderzoeken en implementatie
  • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora & Fauna)
  • Uitwerking Programma van Eisen
  • Gebruik natuurlijke materialen
  • Ontwerpen inrichting, water, spelen, spelaanleidingen
  • Keuze toe te passen materialen
  • Afstemming Staats Bos Beheer
  • Vergunningen afstemming van contract en werkzaamheden aannemer

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Delta1

Verhoging Deltabrug

De Deltabrug is gelegen aan de Galgkade te Vlaardingen. De Deltabrug is verhoogd met zo’n anderhalve meter. Dit was noodzakelijk om de brug op zogenaamde deltahoogte te brengen, zodat ook...
Bekijk project >