RDM Brug

Opdrachtgever

Havenbedrijf Rotterdam, HollandScherm

Locatie

Rotterdam

Categorie

Constructie

Over het project

Om de ontsluiting van de RDM Campus te creëren is er een brug over de Heysehaven noodzakelijk. IPV delft heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, een mooie en technisch uitdagende brug ontworpen. De brug is in totaal bijna 52 meter lang met een maximale overspanning van 17 meter en heeft een breedte van circa 12 meter. Schaal Ingenieurs heeft voor HollandScherm de detailengineering en –berekening verzorgd.

De landhoofden en middensteunpunt zijn in het werk gemaakt en moesten aan de strengste eisen met betrekking tot schoonwerk beton voldoen. Een bijkomstige moeilijkheid was het horizontale streepreliëf die aangebracht moest worden in het landhoofd en middensteunpunt. Hierbij was de grootste zorg om luchtbel-vorming in het reliëf te voorkomen. Om het streepreliëf te verkrijgen zijn er door een mallenbouwer speciale houtenmallen vervaardigd. Deze mallen zijn in de cometal bekistingpanelen gesteld. Het toepassen van een speciaal bekistingswax, betonmengsel en lage stortsnelheid heeft tot een zeer goed resultaat geleid. Om de landhoofden en het middensteunpunt te kunnen realiseren is een bouwkuip aangebracht van circa 35 x 20 meter. Om opbarsten te voorkomen is de bouwkuip niet volledig leeggepompt maar is het waterniveau in de bouwkuip alleen verlaagd. Het was daardoor wel noodzakelijk om een ondersteuning te maken om het middensteunpunt te kunnen realiseren.

Aan beide zijde van het brugdek zijn uitdragende voetpaden gerealiseerd. De voetpaden bestaan uit 6 prefab elementen die circa 50 ton per stuk wegen. De elementen zijn met behulp van twee 500 tons telekranen geplaatst. Tijdens de uitvoeringsfase zijn de elementen met speciale staalconstructies ondersteund, tot dat het dek was uitgehard.

Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Een mooi en interessant project om op terug te kijken.

Bijzonderheden project

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Vervanging twee bruggen

Het belang van de opdrachtgever is een door de gemeente Westland geaccepteerde werkwijze en een contract wat past bij dit werk en deze organisatie. Schaal Ingenieurs Buitenruimte heeft hiervoor een...
Bekijk project >

Vervanging Tiendewegbrug

De Tiendewegbrug is de vaste brug die de Lange Tiendeweg verbindt met de Fluwelensingel. De Tiendewegbrug vormt de verbinding tussen de binnenstad van Gouda en de uitvalswegen. Op dit knelpunt...
Bekijk project >