Realisatie drie duikerbruggen Het Zand

Opdrachtgever

Gemeente Ridderkerk, BAR gemeente

Locatie

Ridderkerk

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Schaal Ingenieurs Buitenruimte werd benaderd door de gemeente Ridderkerk om de realisatie met een UAV-GC contract op een pragmatische manier aan te besteden. Hiervoor is een maatwerk Plan van Aanpak geschreven op welke wijze dit uitgevoerd werd. Dit Plan van Aanpak heeft tot de opdracht geleid. 

Het Zand is een woningbouwlocatie welke gefaseerd wordt ontwikkeld. De infrastructuur wordt volgens het principe van bouw- en woonrijp maken gerealiseerd. De projectfasen die aan beide kanten van de singel liggen naderen de voltooiing. De noodzakelijke hoofinfrastructuur dient in dit kader gereed gemaakt te worden. Onderdeel hiervan is de realisatie van drie duikerbruggen die de singel doorkruisen. 

De aanbesteding is in 2018 met succes voltooid. De realisatie is in 2018 van start gegaan en is in 2019 gerealiseerd. Deze opdracht is naar volle tevredenheid van gemeente Ridderkerk, BAR gemeente afgerond. 

No items were found matching your selection.

Bijzonderheden project

De ‘stap-voor-stap’ aanpak van Schaal Ingenieurs Buitenruimte verzorgt:

 • Afstemming bouwer woningbouwlocatie
 • Coördinatie stakeholders
 • Opstellen van een grondbalans
 • Met een landschapsarchitect de ruimte visuele schets duikerbrug uitgewerkt
 • Opstellen van kostenramingen varianten
 • Afstemming met beheerders en vergunningverleners in verband met Programma van Eisen
 • Contractmanagement UAV-GC van het werk, aanleg tijdelijke voorzieningen
 • Begeleiden Europese aanbesteding
 • Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek
 • Afstemming met afdeling BOR als toekomstig beheerder van het te ontwikkelen openbaar gebied
 • Directievoering en toezicht

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Vervanging Tiendewegbrug

De Tiendewegbrug is de vaste brug die de Lange Tiendeweg verbindt met de Fluwelensingel. De Tiendewegbrug vormt de verbinding tussen de binnenstad van Gouda en de uitvalswegen. Op dit knelpunt...
Bekijk project >

Verhoging Deltabrug

De Deltabrug is gelegen aan de Galgkade te Vlaardingen. De Deltabrug is verhoogd met zo’n anderhalve meter. Dit was noodzakelijk om de brug op zogenaamde deltahoogte te brengen, zodat ook...
Bekijk project >

Renovatie parkeerdek P23

Voor Royal FloraHolland wordt een parkeerdek van 70.000 m2 in fasen gerenoveerd. Het betreft een gietasfalt constructie die na circa 30 jaar door eenzelfde constructie wordt vervangen. Schaal Ingenieurs heeft...
Bekijk project >