Vervanging Oosterleese brug

Poort van Westland

Opdrachtgever

Gemeente Westland

Locatie

De Lier

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Schaal Ingenieurs Buitenruimte heeft een Plan van Aanpak geschreven, dit houdt het volgende in: 

 • Uitgangspunten
 • Randvoorwaarden en de aanpak van de voorontwerpfase
 • Bepaling van de scope ten behoeve van de vervanging van de Oosterleese brug

De huidige brug gestaan in hoofdlijnen uit landhoofden, een smalle verkeersbrug bestaande uit metaal, beton en metselwerk. In de vormgeving van de nieuwe brug dient de poortfunctie van het Westland voor de recreatievaart tot uiting te komen. Het nieuwe brugtype en ontwerp dienen te worden voorbereid om in de toekomst geschikt te zijn voor de doorvaart van recreatievaart met een doorvaarthoogte van 1,80 meter. Het betreft hier een vaste brug, uitgerust met remmingwerken en kluunvoorzieningen.   

Er zijn twee vaarroutes die het Westland direct met Midden-Delfland verbinden. In de route over de Zijde, een route die goed geschikt gemaakt kan worden voor vaartuigen van formaat, liggen enkele knelpunten. Eén van die knelpunten is de Oosterleese burg in de Oostbuurtse weg in De Lier. Deze brug heeft een doorvaarthoogte van 1,30 meter en vorm een obstakel voor zowel de rondvaartondernemingen als de kleine pleziervaar. Deze vragen respectievelijk om een minimale doorvaarthoogte van 1,50 meter en 1,80 meter. Voor de meeste vaartuigen is het dus fysiek onmogelijk om via deze route van het Westland naar Midden-Delfland te varen en vice versa. 

Het project is gerealiseerd en in gebruik. Zeker de moeite waard om een keer te gaan bekijken. 

Bijzonderheden project

 • Ontwerpstudie samen met een landschapsarchitect opgesteld
 • Toepassing duurzame materialen
 • Tijdspad (kort) in verband met subsidie
 • Schaatsvoorzieningen in samenspraak met ijsvereniging
 • Risicomanagement
 • Subsidieproject
 • Vergunningsmanagement
 • Omgevingsmanagement en presentatie bedrijven en bewoners
 • Stakeholdersanalyse en pro-actief afstemmen verschillende belangen
 • Geotechnisch advies en sonderingen
 • Maatwerkoplossingen met bewoners in verband met nieuwe situatie
 • Grondverkaveling
 • Tijdelijke voorzieningen tijdens uitvoering (potons op water)
 • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora & Fauna)
 • Brug (prefab) met kabelgoot aan de brug geïntegreerd ontwikkeld in de vorm van de brug samen met de markt
 • Notitie ontwerpstudie opgesteld voorzien van kostenraming, risicoanalyse en goedgekeurd door het dagelijks bestuur
 • Vergunningen afstemming van contract en werkzaamheden aannemer

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

RDM

RDM Brug

Om de ontsluiting van de RDM Campus te creëren is er een brug over de Heysehaven noodzakelijk. IPV delft heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, een mooie en technisch...
Bekijk project >