Vervanging twee bruggen

Opdrachtgever

Gemeente Westland

Locatie

Westland

Categorie

Buitenruimte

Over het project

Het belang van de opdrachtgever is een door de gemeente Westland geaccepteerde werkwijze en een contract wat past bij dit werk en deze organisatie. Schaal Ingenieurs Buitenruimte heeft hiervoor een maatwerk Plan van Aanpak opgesteld voor de opdrachtgever om de juiste keuze te maken.

In het jaarprogramma 2017 dienen er twee kunstwerken te worden vervangen. Het betreft hier de bruggen L023 in de kern De Lier en W525 gelegen in de kern Wateringen. 

Ter vervanging van de bruggen dienen de werkzaamheden nader te worden uitgewerkt. De werkzaamheden worden met een UAV-GC contract voorbereid voor de uitvoering samen met een civieltechnisch aannemer. In samenspraak met gemeente Westland is voor de volgende aanpak gekozen:

 • Inventarisatie en onderzoeken
 • Aanvraag en afstemming vergunningen 
 • Opstellen van een Programma van Eisen 
 • Opstellen UAV-GC contract en aanbesteding 

Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Een mooi en interessant project om op terug te kijken. 

Bijzonderheden project

 • Input van historische gegevens
 • DTM-meting met foto’s en coördinaten
 • Onderzoeken en implementatie
 • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora en Fauna)
 • Sonderingen
 • Asfaltonderzoek
 • Vergunningen afstemming van contract en werkzaamheden aannemer

Overige projecten

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress