Kwaliteit & Certificering

Kwaliteit & Certificering

Schaal Ingenieurs Buitenruimte is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit wil zeggen dat er voor 100% aan alle eisen van de betreffende norm is voldaan. Wij zijn in staat om processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Voor Schaal Ingenieurs Buitenruimte betekent de ISO-certificering onder andere dat wij altijd een plan van aanpak opstellen. Ook als uw vraagstuk nog niet concreet is, helpen wij u verder om dit helder te maken.

Met meer dan zestig jaar ervaring focust Schaal Ingenieurs voortdurend op kwaliteit. Op projectniveau bieden wij maatwerk met kwalitatieve, duurzame oplossingen. Kenmerkend voor onze manier van werken is onze efficiëntie en degelijkheid. Hierbij verbinden wij expertises, belangen en diverse partijen met elkaar. Op deze manier borgen wij een budget- en risicobewuste benadering voor ieder project.