MVO

MVO

Schaal Ingenieurs vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, maatschappij en milieu. Zo geven wij duurzaam advies, zijn wij gespecialiseerd in natuurinclusief bouwen en ontwerpen en kunnen wij inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. Binnen onze organisatie houden wij ons bezig met het scheiden van afval, gebruiken wij niet-chemische reinigingsmiddelen en zijn onze overige benodigdheden biologisch verantwoord. Wij stimuleren om met het openbaar vervoer en/of de fiets naar kantoor of project te komen. Schaal Ingenieurs biedt studenten continue stage en afstudeer mogelijkheden.