Natuurinclusief & Klimaatadaptie

Natuurinclusief & Klimaatadaptie

Het versterken van de biodiversiteit is een van de grootste uitdagingen. Dat is waar natuurinclusief bouwen en klimaatadaptief ontwerpen om de hoek komt kijken. Op deze manier kunnen en willen wij projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken.

Natuurinclusief is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur te integreren in de renovatie of nieuwbouw van woningen, bedrijfspanden en andere objecten. Denk hierbij aan het aanbrengen van ruimtes in muren, zodat vleermuizen en vogels meer kans krijgen om zich te vestigen. Natuurinclusief bouwen is een integraal proces om natuur, mens, werken en wonen met elkaar te verbinden. Zo is het mogelijk om voor alle gebruikers een prettige leefomgeving te creëren.

Stormen worden heftiger, er valt meer regen, er is een toename van broeikasgassen in de lucht en zo kunnen we helaas nog wel even doorgaan. Door klimaatadaptief te ontwerpen spelen wij bij Schaal Ingenieurs in op de (komende) effecten van de klimaatveranderingen. Er kunnen ontwerpen gemaakt worden, zodat bijvoorbeeld regenwater beter weg kan lopen of dienst kan doen als buffer. Daarnaast is het planten van groen een goede aanpassing. Wist je al dat Schaal Ingenieurs voor elk project in de toekomst een boom gaat planten?

Met het planten van bomen, willen wij wat terug gaan geven aan de natuur.

  • Stap 1. Tijdens het project kopen wij een boom bij Fruitboom kwekerij Op Goede Grond of bij Boomkwekerij Jolanda van Hasselt.
  • Stap 2. Na het afronden van een project planten wij een boom in de periode november tot en met maart.
  • Stap 3. Naar keuze op de projectlocatie of een te ontwikkelen voedselbos locatie.
  • Stap 4. Zo levert Schaal Ingenieurs met opdrachtgever een actieve bijdrage aan de biodiversiteit.

Als opdrachtgever plant je indirect een boom. Dat is nog eens duurzaam bouwen!